Whirlpool: In 2030 klimaatneutraal

0
Whirlpool Corporation gaat wereldwijd alle fabrieken en bedrijfsprocessen klimaatneutraal maken in de aanloop naar 2030. Dit betreft meer dan dertig productielocaties en alle grote distributiecentra wereldwijd. Daarnaast wil het concern de CO2-uitstoot die wordt veroorzaakt door het gebruik van zijn producten in 2030 met 20 procent verminderen.
Hiermee bouwt Whirlpool voort op de 60 procent reductie die het bedrijf sinds 2005 heeft bereikt.
Duurzaamheid beperkt zich niet tot het produceren van recyclebare producten. Ook in fabrieken zullen verschillende initiatieven worden ingevoerd om de doelstelling te behalen, zoals:
  • De inzet van 100 procent hernieuwbare energie door een combinatie van windturbines en zonnepanelen.
  • Het verbeteren van de energie-efficiëntie door de installatie van led-licht en het implementeren van energiebeheersystemen.
  • Investeringen in CO2-verwijdering om zo eventuele resterende emissies die niet kunnen worden vermeden te compenseren.
Om indirecte uitstoot tegen te gaan, werkt Whirlpool Corporation aan de ontwikkeling van producten die nog zuiniger zijn met water en energie. Dit kan bereikt worden door het waterniveau en de dosering van wasmiddel automatiseren, maar ook door wassen met koud water de standaardinstelling te maken. Deze ontwikkelingen verkleinen de impact op het milieu en besparen huishoudens tijd en geld.
Afvalreductie
Aangezien zowel de productie van kunststoffen, als de producten die aan het einde van hun levensduur zijn gekomen, een grote bijdrage leveren aan de uitstoot van broeikasgassen, neemt Whirlpool Corporation verschillende maatregelen om afvalmateriaal te verminderen. Zo zal Whirlpool Corporation:
  • Duurzamer omgaan met grondstoffen door het gebruik te maximaliseren en afval op de stortplaats verminderen. Whirlpool Corporation streeft ernaar om al tegen 2022 in alle productiefaciliteiten wereldwijd geen afval meer naar de vuilstort te brengen. Meer dan 70 procent van de productielocaties van Whirlpool Corporation is momenteel al zero waste.
  • Het gebruik van gerecyclede materialen in producten verhogen en ervoor zorgen dat producten niet op stortplaatsen terecht komen door ze te repareren en door te verkopen.
  • Rechtstreeks samenwerken met retailers en consumenten om te voorkomen dat afvalmaterialen op stortplaatsen terecht komen door het aanbieden van gratis recycling van verpakkingen.
Naast veranderingen in de eigen productieketen zal Whirlpool Corporation zich ook op andere vlakken inzetten om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Zo draagt Whirlpool Corporation bij aan het vergroten van de bewustwording ten aanzien van voedselverspilling door middel van verschillende lokale en regionale initiatieven.
Kijk voor meer informatie over de duurzaamheidsinitiatieven van Whirlpool Corporation op de website. Voor meer informatie over een duurzame levensstijl thuis is er de Improving Life at Home-hub.

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com