Nieuwe cao elektrotechnische detailhandel

0

elektrotechnische detailhandelDe elektrotechnische detailhandel heeft voor het eerst sinds vijf jaar een nieuwe cao. Werkgevers en CNV Dienstenbond hebben hierover op 6 juli een akkoord bereikt. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2015 tot 1 januari 2017.

 

De salarisverhoging over de gehele looptijd bedraagt 2,75%, waarvan 0,75% is bedoeld als compensatie voor het verdwijnen van de zaterdagmiddagtoeslag. Onder de cao voor de elektrotechnische detailhandel vallen circa 12.500 werknemers bij winkelbedrijven die wit- en bruingoed, verlichting en hifi- en telecommunicatieapparatuur verkopen.

De laatste cao voor de elektrotechnische detailhandel liep af op 1 januari 2012. In de tussenliggende periode bleken werkgevers en bonden niet tot overeenstemming te kunnen komen over een nieuwe overeenkomst. Na lang onderhandelen hebben werkgevers nu een akkoord bereikt met Dienstenbond CNV.

 

Salarisverhoging

De salarisverhoging in de nu afgesloten cao valt uiteen in twee delen. De eerste verhoging van 1,75%, waarvan 0,75% ter compensatie afschaffing zaterdagmiddag toeslag, is op 1 oktober 2015, de tweede van 1% op 1 september 2016. Vanaf 1 oktober 2015 vervalt de zaterdagmiddagtoeslag van 33,3%.

 

Opleidingsfonds

De heffing voor het Opleidingsfonds voor de detailhandel bedraagt per 1 juli 2015 0,4% van het loon sociale verzekeringen. De scholingsafspraken met het opleidingsfonds worden op 1 januari 2016 met vijf jaar verlengd.

 

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com