Gasketelwet per 1 oktober in werking

0

Het heeft even geduurd, maar er is een definitieve datum in zicht waarop bedrijven die cv-ketels, gashaarden en geisers plaatsen, onderhouden of repareren hiervoor gecertificeerd moetenzijn. Dit is 1 april 2022. Het nieuwe stelsel moet ervoor zorgen dat het aantal ongevallen door koolmonoxide omlaag gaat.

Aanvankelijk had de ‘Gasketelwet’ al in januari 2019 moeten ingaan. Maar na vier keer uitstel is de wet nu in werking getreden met een overgangsperiode van anderhalf jaar.

Dit betekent dat vanaf 1 april 2022 bedrijven zonder een geldig certificaat geen werkzaamheden meer aan gasverbrandingsinstallaties mogen uitvoeren. Ze zijn in overtreding wanneer ze dat wel doen. Ook degene die opdracht geeft aan een niet-gecertificeerd bedrijf is vanaf die datum in overtreding. Woningbezitters, gebouweigenaren, huurders en verhuurders moeten er dus goed op toezien dat ze een gecertificeerd bedrijf inschakelen.

Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland: “Het vak krijgt met de Gasketelwet de erkenning die het altijd al verdient. Cv-ketels, geisers en gashaarden worden dankzij de nieuwe wet veiliger.”

Terpstra benadrukt dat handhaving van de regeling belangrijk is. “We moeten voorkomen dat er een oneerlijk speelveld ontstaat. De overheid heeft een belangrijke rol om daarop toe te zien. Techniek Nederland zal dat nauwlettend volgen.”

Techniek Nederland heeft zich ingezet voor een certificeringsregeling met zo min mogelijk bureaucratische rompslomp. Terpstra: “Het kost onze leden hoe dan ook tijd en inspanning om te voldoen aan de certificeringseisen. We helpen de ondernemers daarom met een model CO-kwaliteitshandboek. Monteurs kunnen hun vakbekwaamheid aantonen met een theorietoets en een praktijkexamen. Techniek Nederland heeft die samen met opleidingsfonds Wij Techniek, de vakbonden, NVKL en InstallQ ontwikkeld. De vakbekwaamheid staat straks ook in een digitaal Vakpaspoort.”

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com