BOSCH DWINGT DYSON ENERGIELABEL STOFZUIGERS AAN TE PASSEN

0

Dyson 600x600Bosch heeft met succes de onjuiste vermelding aangevochten op het energielabel van twee Dyson- stofzuigers: de DC37c en DC33c. In geval van stofopname op tapijt zal Dyson het label aanpassen van de hoogste reinigingsklasse A naar D en in geval van het geluidsniveau zal Dyson het label aanpassen van 77dB naar 84dB.

Bovendien is de distributie in Nederland van de betreffende stofzuigers met onjuiste energielabels vanaf woensdag 26 november 2014 om 17.00 uur gestaakt. Uiterlijk 5 december moeten de onjuiste energielabels in de gebruiksaanwijzing zijn aangepast.

In september en oktober van dit jaar legde de Duitse rechtbank Dyson al tot twee maal toe een verbod op voor gebruik van de misleidende claims. Hierdoor moest Dyson in Duitsland al eerder de claims aanpassen van reinigingsklasse A naar D voor stofopname op tapijt en het geluidsniveau van 77dB naar 84dB. Dyson weigerde dit ook in Nederland aan te passen.

Sinds 1 september van dit jaar wordt het EU-energielabel toegepast op alle nieuwe stofzuigers die in de EU worden verkocht. Op dit label staat niet alleen het energieverbruik, maar ook de stofopname op harde vloeren en tapijt, het geluidsniveau en de stofuitstoot. Gelijktijdig gingen de nieuwe EU Ecodesign-regels van kracht. Volgens deze regels mogen geen stofzuigers meer geproduceerd worden die meer dan 1600 Watt verbruiken.

In het kader van de vermeldingen op de energielabels op bovengenoemde ingangsdatum, heeft Bosch ook gekeken naar apparaten die concurrenten op de markt gebracht hebben en de waarden die zij daarvoor publiceren. Daarbij viel met name bij de Dyson stofzuigers DC37c en DC33c de topklassering A op voor de stofopname op tapijt. Daarnaast viel ook het lage geluidsniveau op. Uit controlemetingen die Bosch door onafhankelijke testlaboratoria liet doen, bleken aanzienlijke afwijkingen ten opzichte van de door Dyson vermelde labelwaarden. Voor de stofopname op tapijt scoorden de stofzuigers een D (in plaats van de door Dyson geclaimde A) en het geluidsniveau lag op 84dB (in plaats van de door Dyson geclaimde 77dB).

Bosch heeft Dyson voor de voorzieningenrechter te Amsterdam gedaagd omdat Dyson de onjuiste claims in Nederland niet wilde aanpassen ondanks dat Dyson dit in Duitsland wel reeds had gedaan op gebod van de Duitse rechter. Ter zitting erkende Dyson dat zij de originele claims op de DC37c en DC33c stofzuigers niet kan onderbouwen en heeft toegezegd de hiervoor genoemde acties te zullen uitvoeren.

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com