UNETO-VNI: ‘Btw-verhoging is funest’

De brancheorganisatie voor de elektronica-detailhandel UNETO-VNI vindt het onbegrijpelijk dat het kabinet niet heeft geluisterd naar haar bezwaren tegen een btw-verhoging. Maurice Estourgie, manager detailhandel bij UNETO-VNI: ‘Het consumentenvertrouwen is momenteel al op een historisch laag niveau. De btw-verhoging zorgt ervoor dat consumenten helemaal de hand op de knip gaan houden. Dit brengt bedrijven in de problemen.’

 

Volgens Estourgie nemen ondernemers de btw-verhoging voor eigen rekening om in elk geval omzet te behouden. ‘De winstderving die daarvan het gevolg is, zien we straks terug in faillissementen en verlies aan werkgelegenheid.’
De overheid rekent zich volgens de koepel van elektronicawinkels ten onrechte rijk. Estourgie: ‘Door teruglopende bestedingen haalt de overheid straks minder btw-opbrengsten binnen. Aan de andere kant ontvangt zij minder belastingopbrengsten doordat ondernemers hun deuren moeten sluiten.’
UNETO-VNI roept de overheid op om de koopkracht en het vertrouwen bij consumenten zo snel mogelijk te herstellen. Estourgie: ‘Consumentenbestedingen zijn de motor van onze economie. UNETO-VNI wil daarom dat de btw-verhoging zo snel mogelijk wordt gecompenseerd door een verlaging van de belastingdruk. Anders wordt 2013 een rampzalig jaar voor de detailhandel.’

http://www.uneto-vni.nl

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com